Önceki Projelerimiz

Aslında DAFET bizim ilk yolculuğumuz değil. 2009 yılından bu yana çekirdek kadro ile farklı zamanlar, mekânlar ve isimler altında gerçekleşen altıncı yolculuğumuz. Bu başarının sırrı disiplinlerarası çalışmak ve ekip ruhu ile açıklanabilir ancak şu şekilde ifade çabası daha anlamlı olacaktır:

«İnsanın en büyük buluşu ateş, tekerlek, motor ya da maddi dünya ile ilgili herhangi bir şey değildir. İnsanın en büyük buluşu, anlaşarak ekip halinde çalışmaktır» (Senning)

Ekibimizin beraber çalıştığı diğer disiplinlerarası projelerden örnekler

Afet Eğitiminde Yenilikçi Bir Yaklaşım: Disiplinlerarası Afet Eğitimi (DAFET)

2020

TÜBİTAK Projesi
(4005/119B164)

http://dafetegitimi.com/2020

Fen-Sosyal-Matematik Entegrasyonuyla Disiplinlerarası Tematik Öğretim Uygulamaları,Interdisipliner Öğretmen Eğitimi
2018 & 2019

TÜBİTAK Projesi
(4005/118B133)

https://fensosmat.weebly.com

Doğa Lab: Doğada Sorgulama Temelli Bilim

 

2018 & 2019
TÜBİTAK Projesi /Bilim Kampı
(4004 /118B582) https://www.facebook.com/dogalab4004
GEMS Tabanlı Yenilikçi Öğretim Uygulamaları

2014 & 2015
TÜBİTAK Projesi
(4005 /213B740)

Gizemli Dünyanın Eğlenceli Keşfi Yaz Bilim Kampı II

2010 & 2011

TÜBİTAK Projesi / Bilim Kampı
(4004 /110B033)

Gizemli Dünyanın Eğlenceli Keşfi Yaz Bilim Kampı I

2009 & 2010

TÜBİTAK Projesi / Bilim Kampı
(4004 /109B018)