Elementor #2

DAFET’e Davet

Değerli Öğretmenlerimiz,

Bir kavramı veya olguyu anlama ve açıklama süreci problemlere disiplinlerarası bir bakışla yaklaşmayı gerektirmektedir. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de insanoğlunun gündeminde olan doğal afetler; açıklama, mücadele ve önlem alma bakımından disiplinlerarası işbirliği gerektiren konuların başında gelmektedir. Yakın tarihimizde şahit olduğumuz pandemi dönemi afet, afet eğitimi ve disiplinlerarası kavramlarının önemini bir kere daha gözler önüne sermiştir. Yapılan ve yapılması planlanan çalışmaların önemini arttırmıştır. Bu bağlamda hazırlanan “Afet Eğitiminde Yenilikçi Bir Yaklaşım: Disiplinlerarası Afet Eğitimi (DAFET) II” isimli proje önerisinin, TÜBİTAK tarafından 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları kapsamında (2022/1 çağrı döneminde) desteklenmesine karar verilmiştir.

Sınıf, Sosyal Bilgiler ve Fen Bilimleri öğretmenlerinin ortak teması olan afet ve afet eğitimine yönelik disiplinlerarası anlayış ile hazırlanan projemizin katılımcıları da Sınıf, Sosyal Bilgiler ve Fen Bilimleri öğretmenleri olacaktır. Projenin etkinlik dönemini “12-16 Kasım 2922” tarihleri arasında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ev sahipliğinde Kahramanmaraş ilinde gerçekleştirilecektir.

Projenin teorik temellerinde; disiplinlerarası bir konu olan ve her geçen gün farklı çeşitleriyle yüzleşerek beraber yaşamak zorunda kaldığımız doğal afetleri; doğru anlayabilmek ve doğru aktarabilmek için işbirliğine ihtiyaç duyduğumuz gerçeği yatmaktadır. DAFET II kapsamında bu işbirliğinin gereği ve göstergesi olarak; mühendislik, coğrafya, tarih, fizik, kimya, biyoloji, matematik, müzik, görsel sanatlar, bilgisayar ve öğretim teknolojileri gibi birçok disiplinden temsil sağlayacak yetkin alan ve alan eğitimcisi bulunmaktadır.

Bu sürecin katılımcı öğretmenlerimizde, farklı disiplinlerin nasıl bir araya getirilebileceği konusunda bilgi ve deneyimleri arttıracağı ve doğal afet okuryazarlığını geliştireceğini öngörülmektedir. Başka bir ifade ile disiplinlerarası işbirliğinden doğan gücün, öğretmenlerin disiplinlerarası öğretim algısını afet eğitimi teması üzerinden geliştirmesi beklenmektedir.

36 öğretmenimizle sınırlı olan katılımcılar; ilgi ve motivasyona sahip olma, daha önce aynı kodlu bir TUBİTAK projesine katılmamış olmak ve edinilen kazanımları yaygınlaştırabilme potansiyellerine göre seçilecektir.

Katılımcı öğretmenlerle beş gün boyunca; arazi incelemeleri, STEM, orientring, bilgisayar destekli ortamlar gibi çok sayıda açık ve kapalı alan etkinlikleri; farklı, yenilikçi, öğrenen merkezli, etkileşimli yöntem ve tekniklerle yürütülecektir.

DAFET ekibi olarak “Afet Eğitiminde Yenilikçi Bir Yaklaşım: Disiplinlerarası Afet Eğitimi (DAFET) II  isimli projede;

Afetlerin barındırdığı risk ve tedirginliği  disiplinlerarası işbirliği ve güvenle azaltmaya çalışmayı,

Doğal afetleri nasıl anlamamız, anlamlandırmamız ve aktarmamız gerektiği konusunda yeni fikirler edinmeyi,

DAFET II çatısı altına kurulacak işbirliği ve dostluk temelinde, yakın ve uzak vadede yeni proje fikirlerinin geliştirilmesini hedeflenmektedir.

                                                             Proje Ekibi  Adına

                                                 Prof. Dr. Ayşegül ŞEYİHOĞLU

                                                                                   Proje Yürütücüsü