Proje Ekibimiz

Prof. Dr.
Ayşegül ŞEYİHOĞLU

Trabzon Üniversitesi

Proje Yürütücüsü

1978 Malatya’da doğdum. Lisans eğitimimi Niğde Üniversitesi Coğrafya Öğretmenliğinde, yüksek lisans ve doktora eğitimimi benzer şekilde Coğrafya Eğitimi alanında tamamladım. İlk göz ağrım Malatya Darende Çok Programlı Lisesidir.  Bende iz bırakmıştır, öğretmenliğin ve manevi doyumun tarifidir. Akademisyenlik hayatımın ilkleri ise Rize’nin Çayeli ilçesinde yaşanmıştır.  Bu süreçten aklımda kalan en değerli kavramlar işbirliği ve disiplinler arası çalışmalardır.  Şu an içinde olduğumuz proje dahil altı farklı projenin temelindeki ekip ruhu ve disiplinlerin iş birliği o günlerin ve o yağmurların bereketidir.   Rize Üniversitesinden, Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne oradan Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Coğrafya Öğretmenliği Anabilim Dalına uzanan karışık bir hikayem var. Bulunduğum yer ve konumdan bağımsız olarak  “Nasıl öğrenir?”, “Nasıl öğretirim?” sorusuna yanıt arayan çalışmalar üretmekten çok keyif aldım.  Coğrafya ilmi ile disiplinlerarası ilişkilendirmeler güçlendi. Disiplinlerarası bağlar güçlendikçe coğrafya amacına ulaştı ve anlam kazandı.  Bugün dönüp kendime baktığımda üç kavramın beni heyecanlandırdığını hissediyorum.  Coğrafya öğretim yöntemleri, disiplinlerarası projeler ve ailem… Yani Elif’im ve Zeynep’imin bu üçünün kesiştiği yolculuklarda büyümesi tesadüf değildir…

Bu sefer ki yolculuğun adı “DAFET”. Heyecan ve enerjimizi “Beraber yaşamaya alışmalıyız” konusunda telkinlerde bulunulan doğal afetleri anlamak, anlatmak ve önlemek için kullanacağız.  Bizlerden sizlere, sizlerden memleketin vatan kokulu çocuklarına uzanan bir kelebek etkisi…

Özgeçmiş  İçin Tıklayınız.

Doç. Dr.
Ahmet TEKBIYIK

Kahraman Maraş Sütçü İmam Üniversitesi

Uzman

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden Fizik alanında 2002 yılında lisans, 2005 yılında yüksek lisans derecesi aldım. Aynı üniversitede 2010 yılında Fizik Eğitimi alanında doktoramı tamamlayarak Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalına öğretim üyesi olarak atandım. 2016 yılında Fizik Eğitimi alanında Doçent unvanı aldım. 2020 yılı Şubat ayından itibaren Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı’ndayım. Akademik yaşamımda çok sayıda ulusal ve uluslararası bilimsel makale yayınladım, kitaplarda editörlük ve bölüm yazarlığı yaptım. Bununla birlikte TUBİTAK destekli projeler de görev aldım. Şu sıralar, STEM Eğitimi, Disiplinlerarası Öğretim, Sosyobilimsel Konular, Fen Eğitiminde Değerlerin Entegrasyonu konularında çalışmalar yürütüyorum.

Her projede mükemmeli hedefleyen bir profesyonellikle ve aynı heyecanı yaşayan amatör ruhla çalışan samimi bir ekibin parçası olarak DAFET’deyim.

Özgeçmiş İçin Tıklayınız

Doç. Dr.
Kader BİRİNCİ KONUR

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Uzman

Lisans ve lisansüstü eğitimimi Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde Kimya-Kimya Eğitimi alanında tamamladım. Proje tabanlı öğrenme ve disiplinlerarası öğrenme üzerine akademik çalışmalar ve dersler yürütmekteyim. TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları tarafından desteklenen projelerde uzman personel (Gizemli Dünyanın Eğlenceli Keşfi ve Gizemli Dünyanın Eğlenceli Keşfi-II) olarak görev aldım. Ayrıca TÜBİTAK 4005 kodlu “GEMS Tabanlı Yenilikçi Öğrenme Uygulamaları” ve “Fen-Sosyal-Matematik Entegrasyonuyla Disiplinlerarası Tematik Öğretim Uygulamaları” isimli projelerde uzman ve eğitmenlik yaptım. Disiplinlerarası öğrenme, proje tabanlı öğrenme uygulamaları ve bilim kamplarına yönelik alana katkı sunan çeşitli bildiri ve makalelerim bulunmaktadır. Akademik görevimi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim dalında öğretim üyesi olarak yürütmekteyim. “Disiplinlerarası Afet Eğitimi: DAFET” isimli bu proje, farklı branştaki öğretmenlere disiplinler arası bir bakış açısı kazandırmaya katkı sağlayacak ve dolayısıyla bu kazanımları onların hayatlarına ve hitap edecekleri öğrencilere yansıtmada bir ayna görevi görecektir.

 Özgeçmiş İçin Tıklayınız.

Dr. Öğr. Üyesi
Gülşah SEZEN VEKLİ​

Yozgat Bozok Üniversitesi

Uzman

Lisans ve lisansüstü eğitimimi Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde Biyoloji Eğitimi alanında tamamladım. Probleme dayalı öğrenme, sorgulama temelli bilim ve disiplinlerarası öğrenme üzerine akademik çalışmalar yürütmekteyim.   TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları tarafından desteklenen projelerde yürütücü (Doğa_Lab: Doğada Sorgulama Temelli Bilim), uzman personel (Biyolojinin Eğlenceli Dünyası, Gizemli Dünyanın Eğlenceli Keşfi ve Gizemli Dünyanın Eğlenceli Keşfi-II) ve eğitmen (Fen ve Matematiğin Gizemli Dünyası Keşfediliyor: Küçük Mucitler İş Başında) olarak görev aldım. Ayrıca TÜBİTAK 4005 kodlu “GEMS Tabanlı Yenilikçi Öğrenme Uygulamaları” ve “Fen-Sosyal-Matematik Entegrasyonuyla Disiplinlerarası Tematik Öğretim Uygulamaları” isimli projelerde eğitmenlik yaptım. Disiplinler arası öğrenme, sorgulama temelli bilim ve bilim kampları konularında alana katkı sunan çok sayıda bildiri ve makalelerim bulunmaktadır. Halen Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim dalında öğretim üyesi olarak akademik görevimi yürütmekteyim. “Disiplinlerarası Afet Eğitimi: DAFET” isimli projemizle, farklı branştaki öğretmenlere ve dolayısıyla onların hitap edecekleri öğrencilere disiplinler arası bir bakış açısı kazandıracağımıza ve 21. yy kazanımlarının en önemlilerinden biri olan sistemsel düşünme becerisi kazandıracağımıza inanıyorum.

Özgeçmiş İçin Tıklayınız.

Dr. Öğr. Üyesi
Ayça KARTAL

Muş Alparslan Üniversitesi

Uzman

Yüksek lisans ve doktora eğitimimi sınıf öğretmenliği alanında yaptım. Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Doktora çalışmamı disiplinleri birleştirme üzerine tamamladım. İlkokulda sosyal bilgiler eğitiminde fen bilimleri ve matematik disiplinlerini sosyal bilimlerle harmanlayarak SOFEM etkinliklerini geliştirdim. Farklı il ve ilçelerde başta okul öncesi ve sınıf öğretmenleri olmak üzere öğretmenlerle disiplinlerin birleştirilmesi üzerine (GEMS ve SOFEM çalışmaları) atölyeler yürütmekteyim. Yaratıcı drama liderlik eğitimini tamamlayarak farklı yöntem ve tekniklerin kullanımı, masal anlatıcılığı, müzik ve ritmin disiplinleri birleştirmede kullanılması üzerine çalışmalar yürütmekteyim. Bu projede  afetlerin farklı disiplinlerin bakış açısıyla irdelenmesi yolculuğunu birlikte inşa edeceğimizi umut ediyorum. Bu yolculuğa şahit olmak, bu yolculardan biri olmak, gökçe gökten yağız yere gökkuşağından kaydırakla yol alma hissi yaratıyor.

Özgeçmiş İçin Tıklayınız.

Eğitmenlerimiz

Prof. Dr.
Rahmi ÇİÇEK

Prof. Dr.
Mehmet ARSLAN

Karadeniz Teknik Üniversitesi
Özgeçmiş İçin Tıklayınız.

Prof. Dr.
Ali Sabri İPEK

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Web Sayfası:
http://aves.erdogan.edu.tr/ali.ipek/

Prof. Dr.
Ünal ÇAKIROĞLU

Doç. Dr.
Adem BELDAĞ

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 
Web Sayfası: http://aves.erdogan.edu.tr/adem.beldag/

Dr. Öğr. Üyesi
Kerem ÇOLAK

Dr. Öğr. Üyesi
Seher YARAR KAPTAN

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Web Sayfası:
http://aves.erdogan.edu.tr/seher.yarar/

Arş. Gör. Dr.
Banu AVŞAR ERÜMİT

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Web Sayfası:
http://aves.erdogan.edu.tr/banu.avsar/

Öğr.Gör.Dr.
Tuğba YÜKSEL

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Web Sayfası: https://aves.erdogan.edu.tr/tugba.yuksel/

Arş. Gör.
Neslihan UZUN

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Web Sayfası:
http://aves.erdogan.edu.tr/neslihan.uzun/

Öğr. Gör
Ümit ARSLAN

Trabzon Üniversitesi
Özgeçmiş İçin Tıklayınız.

Öğretmen
Yakup ŞAHİN

Öğretmen
Ozan Kağan DEMELİ

Öğretmen
Şeyma TURAN

Rehberlerimiz

Arş. Gör.
Elif TORUN

Öğr. Gör.
Merve AYDIN

Arş. Gör.
Serkan FURTUN

Doktora Öğrencisi
İbrahim Emrah ÖZGÜRBÜZ

Sağlık Hizmetleri Alan Öğretmeni
Nurhan BABAOĞLU
Sağlık Personeli